Saturday, August 22, 2009

गणपतीची आरती

समर्थ रामदास स्वामी रचित गणपतीची आरतीसुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची ।

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।

सर्वांगी सुंदर उटी शेंदूराची ।

कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥ १ ॥जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

दर्शनमात्रे मन:कामना पुरती ॥ ध्रु. ॥रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा ।

चंदनाची उटी कंकुमकेशरा ।

हिरेजडित मुगुट शोभतो बरा ।

रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया ॥ २ ॥जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

दर्शनमात्रे मन:कामना पुरती ॥ ध्रु. ॥लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना ।

सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना ।

दास रामाचा वाट पाहे सदना ।

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना ॥जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

दर्शनमात्रे मन:कामना पुरती ॥ ध्रु. ॥

0 Comments:

Post a Comment

<< Home